Projecte

Després de 16 edicions del concert de l’Estelada, Viladona naix de l’autocrítica. Vàrem crear un festival de música en què es donés ressò a grups musicals consolidats, però també emergents, amb un estil de música clarament de protesta i a favor de l’autodeterminació dels pobles. En les 16 edicions celebrades fins al moment, menys del 7% de persones que han pujat damunt del concert de l’estelada són dones. Després de moure’ns per diferents espais i sobretot en diàleg amb altres agents culturals, hem constat que la nostra reflexió és generalitzada i necessitem un projecte que ens ajudi a crear eines per canviar aquesta manca de diversitat.

És per això, fruit d’aquesta necessitat compartida, que Viladona ha acabat sent un projecte de transformació a nivell territorial que vol buscar resultats més enllà de l’edició d’enguany.

Viladona sembra cultura per recollir igualtat!